Podmínky Point-S garant programu

Point-S garant program zajišťuje pro zákazníky, kteří si zakoupili pneumatiky značky POINT S v servisní síti PointS Czech s.r.o. výměnu pneumatiky, v případě, že dojde k neopravitelnému poškození ZDARMA.

Garance se vztahuje na neopravitelné náhodné poškození pneumatik(y) na území České Republiky. Podmínkou je nákup a odborná montáž v servisní síti PointS Czech s.r.o.. Odbornou montáží se rozumí montáž pneumatiky na ráfek, montáž nového bezdušového ventilu, vyvážení pneumatiky a montáž na osu.

Point-S garant program počíná běžet nákupem a montáží pneumatik(y) a uhrazením smluvené ceny. Point-S garant program je platný po dobu 12 měsíců od data nákupu a montáže pneumatik(y), platí pro neomezený kilometrový výkon pneumatik(y) po dobu platnosti této garance, maximálně však do zůstatkové hloubky dezénové drážky 4 mm u zimních pneumatik a 2mm u letních pneumatik.

Aby mohl zákazník tuto garanci uplatnit, musí se do 14ti dní od zakoupení pneumatik zaregistrovat aby aktivoval Point-S garant program.

Point-S garant program nepokrývá výrobní vady pneumatik, jejich nadměrné nebo nerovnoměrné opotřebení způsobené mechanickými poruchami, nesprávným huštěním nebo špatným technickým stavem vozidla a také nepokrývá poškození pneu, které je možné bezpečně opravit. V případě, že stejná pneumatika není již dostupná nabídne prodejce zákazníkovi adekvátní náhradu s přihlédnutím k zákonným ustanovením o montáži pneumatik na stejnou osu vozidla.

 • koupě min. 4 ks pneumatik
 • garance platí 12 měsíců od koupě pneumatik
 • registrace na www.point-s.cz
 • výše slevy závislá na stavu pneumatiky:
 • Hloubka dezénu  a výše náhrady
  • – Přes 8 mm 100 %
  • – Přes 7 mm 80 %
  • – Přes 6 mm 60 %
  • – Přes 5 mm 40 %
  • – Přes 4 mm 30 %

Registrace do garant programu

[wpforms id="654" title="false" description="false"]

Údaje o sběratelech dat Společnými sběrately jsou: • POINT S DEVELOPMENT zjednodušená akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku Lyon pod číslem 491 028 627 a se sídlem 9, rue curie v Lyon (69006). • PointS Czech s.r.o., se sídlem na Lužická 1237/29, 741 01 Nový Jičín, IČ: 27200698 Správce dat můžete kontaktovat: Claude Couillec – dpo@points-development.com Sběrná data Sběrnými daty jsou jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo. Údaje a právní předpisy: Důvody, kvůli kterým jsou data sbírány: – informace poštou nebo emailem o novinkách v našich pneuservisech – novinky – rady a tipy týkající se pneuservisu nebo autoservisu – reklama Proces zpracovávání osobních dat je upřesněn ve článku 6(1)(a) o GDPR. Účastník je tímto informován o zpracování svých údajů, jakož i důvodech, proč jsou nezbytné úkony prováděné na jeho údajích. Poté, co si účastník přečetl všechny podmínky používání newsletteru, výslovně souhlasí se zpracováním a profilováním prováděným na jeho osobních údajích. Příjemci osobních dat: Data jsou sbíráná pouze pro správce. Mohou být přenášeny přímo a / nebo nepřímo společnostem působícím pod hlavičkou POINT S v zemi účastníka a / nebo společnostem používaným správci údajů pro výkon jejich služeb. Doba uchovávání osobních údajů Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro řízení obchodního vztahu. Máte právo na přístup, opravu a námitky. Účastník může kdykoliv přistupovat k údajům, které se ho týkají a které jsou držiteli výše uvedených příjemců, požádat o jejich změnu nebo vymazání. Účastník tak může požádat o opravu, doplnění, vyjasnění, aktualizaci nebo vymazání informací o něm, které jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné. Účastník se také může odhlásit z newsletteru a / nebo jiných komunikačních prostředků používaných správci dat. Odběratel se může odhlásit na uvedené emailové adrese: informatique@points-development.com. Správce dat zaručuje předplatiteli, že jeho žádost bude zpracována co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti jedním z regulátorů. V rámci této smlouvy má účastník možnost podat stížnost příslušnému orgánu.